Ký tên ngay

VỀ SID
Email
facebook

Không bật mí

những bí mật

Ký tên cam kết

không bật mí tài khoản online

1230 người đăng ký


Bằng việc ký tên, bạn đã đồng ý thực hiện 5 bước bảo mật cơ bản sau đây (kéo xuống dưới) để bảo vệ các tài khoản online và bảo vệ chính mình.

5 thói quen an toàn khi sử dụng Internet

Bảo mật tối đa những bí mật online

Đặt mật khẩu mạnh
Tìm hiểu thêm
Bảo mật 2 lớp
Tìm hiểu thêm
Tạm biệt phần mềm lậu
Tìm hiểu thêm
Cảnh giác với “Thính”
Tìm hiểu thêm
Chia sẻ có chọn lọc
Tìm hiểu thêm

Manga Story

The manga guide to Facebook Safety

#

1

#

2

Chương:

1 2